• Startsidan
    Terrain
    Ett family office intresserat av hållbarhet
Innehav Holdings
Bright Sunday Portugal

På utvalda geografiska marknader med många soldagar erbjuder Bright Sunday väldigt smidiga lösningar till exempelvis fastighetsägare att ersätta relativt dyr och smutsig el från det traditionella nätet med billigare och helt grön solel.

In selected geographic markets with many days of sunshine, Bright Sunday offers very flexible solutions, for example, property owners to replace relatively expensive and dirty electricity from the traditional grid with cheaper and completely green electricity from solar panels.

Besök hemsidanVisit site
Drömgården

Drömgårdens vision är att ge fler människor möjlighet att bo och umgås på landet. Och du kan vara en del av förändringen, att göra en verklig förändring i ditt liv i en mer hållbar riktning. Du skapar ditt eget drömboende, oavsett om det är för ett semesterboende eller ett permanent.

Drömgården´s vision is to give more people the opportunity to live and spend time in the country. And you can be part of the change, to make a real change in your life in a more sustainable direction. You create your own dream home, whether it is for a holiday home or a permanent one.

Besök hemsidanVisit site
Eco Regions Indonesia

Utmed Alassundet i östra Indonesien skapar Eco Regions två storskaliga EcoRegions™ som omfattar mer än 1 000 hektar land och 20 000 hektar hav, fullt med biodiversitet. Planen är att skapa sydostasiens främsta ”gröna destination” för att attrahera världens mest engagerade gröna partners och passionerade ekoturister.

Along the Alas Strait in eastern Indonesia, the Eco Region creates two large-scale EcoRegions ™, covering more than 1,000 hectares of land and 20,000 hectares of sea, full of biodiversity. The plan is to create Southeast Asia's premier "green destination" to attract the world's most committed green partners and passionate eco-tourists.

Besök hemsidanVisit site
Inkluderande Fastigheter

Det råder bostadsbrist i landet. Har man har ont om medel kan det vara väldigt svårt att hitta ett hem som passar plånboken. Inkluderande Fastigheter försöker underlätta detta genom att bygga klimatsmarta hem med låg hyra.

There is a housing shortage in the country. If you are short on funds, finding a home that fits your wallet can be very difficult. Inkluderande Fastigheter seeks to facilitate this by building climate-smart homes with low rent.

Besök hemsidanVisit site
Botanium

Närodla dina egna kryddor. Botanium utvecklar självvattnande krukor i minimalistisk design som gör det lättare att odla egna kryddor och grönsaker hemma. Man använder s.k. hydroponisk teknik utan odlingsjord.

Grow your herbs at home. Botanium is minimalistically designed self-watering planter that enables you to grow herbs and veggies using soil-less growing technology.

Besök hemsidanVisit site
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Organisation
Company name
E-post
Email
Meddelande
Message

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!